Elecció i canvi de Centre d’Atenció Primària

Si voleu que us atengui un equip d’atenció primària diferent del que us correspon per domicili, teniu la possibilitat d’escollir qualsevol dels centres i equips d’atenció primària gestionats per l’ICS de qualsevol localitat de Catalunya.

En determinades situacions, hi ha exempcions per exercir la lliure elecció d’equip d’atenció primària (EAP), metge o metgessa, professional d’infermeria o pediatre. Podeu informar-vos aquí

Enllaç per fer el canvi de centre

Si preferiu fer-ho presencialment, podeu descarregar-vos el document annex i presentar-lo al centre desitjat per al seu registra i tramitació.

Cal que tingueu en compte

  • L’equip d’atenció primària elegit s’ha de mantenir per un període d’un any.
  • L’elecció de metge o metgessa i centre és individual i no afecta altres membres de la mateixa família.
  • Podeu elegir metge o metgessa sempre que el professional elegit tingui un nombre d’usuaris que garanteixi una assistència sanitària de qualitat.
  • Si el canvi de centre i metge o metgessa és amb motiu d’un canvi de domicili, us heu d’adreçar directament al centre. Podeu cercar quin centre us correspon per al nou domicili a partir de la vostra adreça.
  • La rehabilitació, en cas que us sigui necessària, l’heu de fer preferentment en centres propers al vostre domicili.
  • Si patiu una malaltia crònica i necessiteu atenció domiciliària continuada heu de mantenir el metge o metgessa de l’equip d’atenció primària que us correspon per domicili.
  • En tots els casos, l’objectiu és garantir la continuïtat i la qualitat de l’assistència dels serveis sanitaris.

Etiquetada amb: , , , , ,

Vols dir alguna cosa?