Voluntats anticipades

El document de voluntats anticipades és el document, adreçat al metge responsable, en el qual una persona major d’edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, expressa les instruccions a tenir en compte quan es trobi en una situació en què les circumstàncies que concorrin no li permetin d’expressar personalment la seva voluntat.

Consisteix  en  unes  instruccions  o  orientacions  a seguir, que poden ser més concretes si es coneixen les possibilitats evolutives probables davant una determinada malaltia, o bé més vagues si no es coneixen o l’atorgant no està actualment afectat per cap malaltia.

També preveu la possibilitat de nomenar un representant. Aquest últim és important, tant per ajudar a interpretar i defensar el compliment d’aquestes instruccions com per prendre decisions. El representant, familiar o no del pacient, és doncs l’interlocutor vàlid amb els professionals i ha de conèixer els valors i desigs de la persona a la qual representa.
En resum, el DVA pot ser el recull d’una sèrie d’instruccions a tenir en compte (és l’anomenat testament vital), pot significar el nomenament d’un representant o les dues coses a la vegada, opció que sembla la més aconsellable.

Podeu descarregar-vos el document de voluntats anticipades i presentar-lo al  vostre metge de capçalera.

Etiquetada amb: , , ,

Vols dir alguna cosa?