Prescripció farmacològica

Els professionals dels Equips d’Atenció Primària de Castelldefels tenen com a objectiu oferir-li la millor atenció sanitària possible.

En el marc d’aquest objectiu s’inclou la prescripció dels fàrmacs més adients pel problema de salut que pateix tenint en compte les seves necessitats, el seu historial clínic i les recomanacions d’ús de fàrmacs de les societats científiques, de l’Institut Català de la Salut i del Servei Català de la Salut. Aquestes recomanacions es basen en les anomenades evidències clíniques, és a dir, en estudis fets en població general i prenent com a referent tant la malaltia del pacient com les possibles alternatives farmacològiques.

És per aquest motiu que considerem necessari emprar el medicament recomanat pel professional responsable de la prescripció del nostre equip tot i que calgui substituir l’indicat a un altre centre sota altres criteris.

Informació sobre el finançament de productes sanitaris exclosos

Etiquetada amb: ,

Vols dir alguna cosa?